Klausimyno mokiniams tikslas

Šiuo metu atliekant mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.

Informacija apie mokinį

Klausimas Nr. 1

Kodėl pasirinkote mokytis mūsų profesinio mokymo įstaigoje? Įvertinkite nurodytas priežastis, kur 1 - visai nesvarbu, o 5 - labai svarbu.
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
PRIEŽASTYS12345
Visai nesvarbuNesvarbuNei svarbu nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Patarė tėvai (globėjai), giminės, artimieji
Rekomendavo draugai, pažįstami
Man patogu ją pasiekti (netoli namų)
Galima gyventi mokinių bendrabutyje
Turį gerą įvaizdį visuomenėje
Mokoma mano norimos įgyti specialybės
Galima įgyti vidurinį išsilavinimą
Neturėjau kito pasirinkimo
Girdėjau, kad lengva mokytis

Klausimas Nr. 2

Kiek pritariate ar nepritariate išvardintiems teiginiams apie mūsų profesinio mokymo įstaigą, kur 1 – visiškai nepritariu, o 5 – visiškai pritariu.
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINIAI12345
Visiškai nepritariuNepritariuNei pritariu nei nepritariuPritariuVisiškai pritariu
Pastatai yra tvarkingi
Įstaigos administracija (direktorius, pavaduotojai ir kt.) yra paslaugūs ir geranoriška
Profesijos mokytojai gerai išmano savo dalyką
Patogios mokymosi vietos
Praktinio mokymo bazė yra šiuolaikiška
Interneto svetainė yra šiuolaikiška ir informatyvi

Klausimas Nr. 3

Kaip vertinate santykius tarp mokinių ir mokytojų mūsų profesinio mokymo įstaigoje.
Negalvokite apie konkrečius mokinius ir mokytojus, vertinkite visumą. Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
TEIGINIAI1
Draugiški ir nuoširdūs
Dažniausiai geri
Priklauso nuo situacijos, kartais geri, kartais blogi
Šalti
Priešiški
Kitokie (prašome parašyti)

Klausimas Nr. 4

Kas, Jūsų nuomone, turėtų pasikeisti mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiuose?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
TEIGINIAI1
Viskas gerai, nieko nereikia keisti
Mokytojai turi labiau gerbti mokinius
Reikalingas didesnis tarpusavio pasitikėjimas
Santykiai tarp mokytojų ir mokinių turėtų būti laisvesni
Reikia, kad mokinai labiau gerbtų mokytojus
Kita (prašome parašyti)

Klausimas Nr. 5

Įvertinkite žemiau išvardintus teiginius apie mūsų profesinio mokymo įstaigą, kur 1 – visiškai nesutinku, o 5 – visiškai sutinku.
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
SRITYS12345
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Geros sąlygos mokytis įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams
Mokymosi aplinka patraukli ir patogi
Mokymo įstaigoje ir jos teritorijoje esu visiškai saugus
Pakanka vadovėlių ir mokymo priemonių
Mokytojai suprantamai išaiškina naują medžiagą
Pamokose naudojamos naujausios technologijos (išmaniosios lentos, internetas, simuliatoriai)
Mokiniai skatinami reikšti savo nuomonę ir diskutuoti
Įdomi projektinė veikla
Reikalui esant psichologo ir socialinio pedagogo pagalba visada prieinama

Klausimas Nr. 6

Ką reikėtų patobulinti, Jūsų nuomone, mūsų profesinio mokymo įstaigoje?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
TEIGINIAI1
Daugiau kūrybinių užduočių užsiėmimuose
Daugiau praktinių pavyzdžių kaip pradėti savo verslą
Įvairesnės veiklos pertraukų metu
Papildomos pagalbos silpniau besimokantiems
Papildomo ugdymo gerai besimokantiems ir norintiems sužinoti daugiau
Įvairesnės veiklos po pamokų (būrelių, sporto užsiėmimų)
Įvairesnės pagalbos mokiniams iš skurdžiau gyvenančių šeimų
Psichologo patarimų gyvenimiškais klausimais
Geresnių gyvenimo sąlygų bendrabutyje
Kita (prašome parašyti)

Klausimas Nr. 7

Kaip svarbiais mūsų profesinio mokymo įstaigos gyvenimo klausimais pareiškiate savo nuomonę?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
TEIGINIAI1
Dalyvaudamas mokinių savivaldos veikloje
Teikdamas pasiūlymus / pastabas direktoriui, pavaduotojams ir kitiems vadovams
Išsakydamas savo pasiūlymus / pastabas savo kuratoriui (-ei)
Tiesiogiai bendraudamas su mokytojais
Bendraudamas su grupės draugais
Neteikiu pasiūlymų niekam, net jeigu man ir labai nepatinka
Kitaip (prašome parašyti)

Klausimas Nr. 8

Pirmojo susitikimo metu susipažinau su mokymo programa ir kompetencijomis
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

Klausimas Nr. 9

Studijuodamas(a) dalyką aš įvertinau savo galimybes siekti rezultatų
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

Klausimas Nr. 10

Užsiėmimai/pamokos vyko pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

Klausimas Nr. 11

Man buvo aiškios skirtos užduotys
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
ATSAKYMAS1
Visiškai nepritariu
Nepritariu
Nežinau
Pritariu
Visiškai pritariu

Klausimas Nr. 12

Jeigu turėtumėte galimybę rinktis iš naujo kur mokytis ar pasirinktumėte mūsų profesinio mokymo įstaigą ir profesiją, kurios dabar mokotės?
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje, kur 1- tikrai nesirinkčiau, o 5 - tikrai pasirinkčiau.
TEIGINIAI12345
Tikrai nesirinkčiauNesirinkčiauNei rinkčiausi nei nesirinkčiauPasirinkčiauTikrai pasirinkčiau
Mūsų profesinio mokymo įstaigą
Profesiją, kurios dabar mokotės