Klausimyno tikslas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras atlieka teikiamų profesinio mokymo paslaugų pameistrystės būdu besimokantiems mokiniams, efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą ir kviečia Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.

Prašome įrašyti informaciją apie save

1. Kodėl pasirinkote mokytis mūsų centre pameistrystės būdu?

Pažymėkite vieną atsakymą.

2. Iš kur sužinojote apie pameistrystės mokymo formą?

Pažymėkite vieną atsakymą.

3. Ar buvo parengtas individualus Jums mokymo planas?

Pažymėkite vieną atsakymą.

4. Ar gaunate visą reikiamą mokymo ir kitą informaciją iš darbdavio?

Pažymėkite vieną atsakymą.

5. Kaip vertinate santykius tarp Jūsų ir darbdavio?

Pažymėkite vieną atsakymą.

6. Ar tenkina teorinio ir praktinio mokymo derinimas?

Pažymėkite vieną atsakymą.

7. Kiek pritariate ar nepritariate išvardintiems teiginiams apie mokymą pas darbdavį?

Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
TEIGINIAI12
TaipNe
Praktinio mokymo vadovas buvo paskirtas.
Praktinio mokymo vadovas gerai išmanė mokomą dalyką.
Praktinio mokymo organizavimas atitiko poreikius ir lūkesčius.
Praktinio mokymosi vieta buvo gerai aprūpinta reikiama įranga.
Praktinio mokymosi metu buvo sudarytos reikiamos sąlygos mokytis pagal mokymo planą bei mokymo tvarkaraštį.
Man buvo aiškios skirtos užduotys.
Praktinio mokymo pamokos naudingos, įgijau praktinių įgūdžių.
Buvau tinkamai supažindintas su įmonės vidaus tvarkomis ir saugumo reikalavimais.

8. Mokydamasis (a) dalyką aš įgijau reikiamas žinias darbui pagal pasirinktą profesiją.

Pažymėkite vieną atsakymą.

9. Nurodykite, kas jums patinka mokantis pameistrystės būdu?

10. Nurodykite, ką reikėtų gerinti mokymo pameistrystė būdu organizavime?

11. Ar planuojate tęsti darbą pagal darbo sutartį įmonėje, kurioje atlikote praktiką pameistrystės būdu?

Pažymėkite vieną atsakymą.