Klausimyno darbdaviams tikslas

Šiuo metu atliekant mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.

Prašome įrašyti informaciją apie save

Jūsų išsilavinimas:
Įmonės veiklos sritis (Jūsų užsiėmimas):

Klausimas Nr. 1

Įrašykite, kokios specialybės mūsų mokiniai atlieka praktiką Jūsų įmonėje?

Klausimas Nr. 2

Įvertinkite Jūsų įmonėje praktiką atliekančių mūsų mokinių pasiruošimą darbinei veiklai pagal pateiktus aspektus, kur 1 – labai blogas, o 5 - labai geras (negalvokite apie konkretų asmenį, o vertinkite visumą).
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
ASPEKTAI123456
Labai blogasBlogasPatenkinamasGerasLabai gerasNetaikoma
Teorinių žinių taikymas praktikoje
Praktinių gebėjimų taikymas
Saugos reikalavimų darbe laikymasis
Kompiuterinis raštingumas, IT gebėjimai
Mokėjimas dirbti su dokumentacija
Gebėjimai įsisavinti naują techniką ir technologiją
Gebėjimas bendrauti (su klientais, bendradarbiais)
Kokybės reikalavimų laikymasis darbe
Užsienio kalbos mokėjimas
Gebėjimas dirbti kolektyve (komandoje)
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Sąžiningumas ir atsakingumas darbe
Teigiamos nuostatos į darbą
Darbo kultūra
Kita (įrašykite):

Klausimas Nr. 3

Su kokiais sunkumais susiduriate priimdami mūsų mokinius į praktiką?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
SUNKUMAI1
Darbuotojų, atsakingų už mokinių praktiką įmonėje, stoka
Nepakankamos darbuotojų, atsakingų už mokinių praktiką, pedagoginės kompetencijos
Praktikos apskaitos dokumentų gausa
Netinkama praktikos trukmė
Per maža mokinių (praktikantų) kontrolė iš mokymo įstaigos pusės
Nepritaikytos patalpos / patalpų trūkumas
Įrangos (įrengimų, medžiagų ir t.t.) trūkumas
Formalus mokinių (praktikantų) požiūris į praktiką
Nėra galimybės mokėti darbuotojui papildomai už praktikanto mokymą
Kita (įrašykite)

Klausimas Nr. 4

Kaip per pastaruosius 3 metus pasikeitė mūsų mokinių, kurie atlieką praktiką, parengimas darbinei veiklai?
Pažymėkite tinkamą variantą.
POKYTIS1
Labai pagerėjo
Pagerėjo, bet neženkliai
Iš esmės nepakito
Neženkliai, bet pablogėjo
Labai pablogėjo
Kita (įrašykite)

Klausimas Nr. 5

Ar per paskutiniuosius 3 metus Jūsų įmonėje buvo įdarbinti mūsų profesinio mokymo įstaigos absolventai?
Pažymėkite tinkamą variantą.
ATSAKYMAS1
Ne
Taip (parašykite kiek)

Klausimas Nr. 6

Įvertinkite, kiek efektyvus Jūsų kaip darbdavio bendradarbiavimas su mūsų profesinio mokymo įstaiga, kur 1 – visiškai neefektyvus, o 5 - labai efektyvus.
Pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje.
BENDRADARBIAVIMO SRITYS12345
Visiškai neefektyvusNeefektyvusNei efektyvus nei neefektyvusEfektyvusLabai efektyvus
Priimant sprendimus dėl profesinio mokymo paslaugų kokybės
Realizuojant Jūsų siūlymus dėl profesinio mokymo turinio tobulinimo
Siūlant galimybes vykdyti praktinį mokymą realioje darbo vietoje
Vedant mokiniams pamokas
Bendraujant su mokiniais kaip su būsimais darbuotojais
Teikiant materialinę pagalbą profesinio mokymo įstaigai
Kita (įrašykite):

Klausimas Nr. 7

Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų padidinti Jūsų įmonės / darbdavių dalyvavimą profesinio mokymo paslaugų teikimo planavimo ir vykdymo veikloje? Kokios dalyvavimo pagrindinės kliūtys ir kaip jas siūlytumėte spręsti?
Prašome parašyti.