Klausimyno tikslas

Šiuo metu atliekant mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.

TRANSPORTO SKYRIUS

Mokiniams6 klausimai

TĘSTINIO MOKYMO SKYRIUS

Mokiniams17 klausimų
Darbdaviams12 klausimų

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS